DE BREGTHOEVE

PROFESSIONAL HIGH CARE HOSPICE

 

Voor het verlenen van palliatief, terminale zorg is De Bregthoeve door ALLE Nederlandse zorgverzekeraars gecontracteerd.

De behandelend (huis)arts of medisch specialist geeft ten behoeve van deze terminaal zieke clienten een verklaring af  met daarin een geschatte, beperkte levensverwachting.

De Bregthoeve, uw behandelend (huis)arts of medisch specialist kan u uitgebreid uitleg geven over deze (PTZ)verklaring en de te volgen procedure.

 

Er is een goed samenwerkingsverband met de ziekenhuizen, artsen, therapeuten en andere professionals. Neem voor nadere informatie contact met ons op of informeer bij uw huisarts naar de mogelijkheden. Ook voor het werken met medische apparatuur zoals pompen, sondes en zuurstofapparatuur is ons verpleegkundig team bevoegd en bekwaam.

 

Voor inwoners van Schoorl en Groet verleent De Bregthoeve ook terminale zorg THUIS. Zie tabblad Terminale-thuiszorg.

 

Wat houdt palliatief, terminale zorg in en voor wie is die bestemd?

 

Palliatief, terminale zorg houdt in:

 

- het bestrijden van pijn en andere klachten

- aandacht voor spritualiteit en zingeving

- behandeling van psychische en sociale problemen

- ondersteuning bij het afscheid

- nazorg voor de nabestaanden

 

Palliatief terminale zorg is bestemd voor iedereen die ongeneeslijk ziek is zoals bijvoorbeeld uitbehandelde kanker, COPD, hartfalen of (in het geval van De Bregthoeve) een lichte vorm van dementie.

 

 

Alhoewel er terminaal zieken zijn die veel te vroeg met deze onheilspellende boodschap worden geconfronteerd, betreft het meestal cliënten die een lang en werkzaam leven achter de rug hebben.

Een leven dat volgens de visie van De Bregthoeve op een waardige en -voor zover dat mogelijk is-  op een zo aangenaam mogelijke manier moet kunnen eindigen.

Voor hen maar zeker ook wanneer het gaat om jongere patienten vraagt de acceptatie en het verwerken van de ziekte een bijzonder hoge mate van inzet en betrokkenheid van iedereen.

Hier is een goed afgestemd samenspel tussen de zieke, zijn of haar gezin EN de naaste familie EN het verplegend personeel van grote waarde.

Dit samenspel kan de geruststellende basis zijn voor het verwerken van deze zware fase in iemands leven.

 

Vooral bij clienten met een risico op vereenzaming is betrokkenheid van zeer grote waarde en het is dan ook niet zomaar dat een aantal van onze clienten afscheid nam met de woorden: “Heb ik eindelijk toch nog vrienden ontmoet”.